Пелетен котел Burnit Pell Easy

5,192.00 лв.

Пелетните горелки BURNiT Pell BIO са предназначени за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6-8 мм и слънчогледови пелети със съдържание на прах <1%, дължина 10-30 mm, ø 6÷8 mm. Допринасят за високоефективен и екологично чист горивен процес.

Горелките са изработени от висококачествена неръждаема стомана, издържаща на температура до 1150°С

Вградените микропроцесорно управление, самопочистваща система и вътрешен шнек гарантират лесна експлоатация и оптимално изгаряне на горивото.
Пелетната горелка Pell BIO се монтира към котел.

Количество

Описание

Отопление на малки и средни помещения
Компактен и лесен за инсталиране и обслужване
Ръчна почистваща система на димогарните тръби
Микропроцесорно управление
Опционално оборудване: WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.

Микропроцесорен контролер.
Функции:

 • Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
 • Самопочистваща функция на горелката;
 • Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
 • Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
 • Управление от външен стаен термостат;
 • Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.
 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Температурен датчик следи температурата в буфера.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
 • Ръчна система за почистване на димогарните тръби.
 • Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.
 • Вграден бункер за пелети.
 • Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
 • Вграден разширителен съд.
 • Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

 • STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
 • Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 • Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.
 • Предпазител 10А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛ BURNIT PELL EASY:

 1. Микропроцесорен контролер
 2. Ревизионен капак
 3. Бункер за пелети
 4. Капак в горната част на бункера за зареждане с пелети
 5. Ръчна система за почистване на димогарните тръби
 6. Водна риза (мантел)
 7. Димогарни тръби с турболатори
 8. Обшивка
 9. Високоефективна изолация
 10. Пелетна горелка
 11. Контейнер за пепел и сажди
 12. Регулиращи се крачета
 13. Изход топла вода
 14. Вход студена вода
 15. Комин
 16. Тръба за входящ въздух

Допълнителна информация

KW:

20, 35

Технически характеристики

PELL EASY 20
Максимална мощност kW 18
Мин. / Номинална мощност KW 5.1÷16.3
Височина H mm 1260 ± 15
Ширина L/ Дълбочина D mm 625/790
Обем водна риза L 35
Обем горивна камера L 12
Необходима тяга на комина Pa/mbar 8/0.8
Изолация високоефективна термоустойчива вата  100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm
Врата
Котел
Мощност на електрическата част: макс/мин W 410/42
Мощност на циркулационната помпа W 5÷40
Захранващо напражение V/Hz/А 230/50/2
Препоръчително гориво дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014
Температура на изходните газове (в работен  режим) °C 100÷120
Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност kg/s 0,0045 ÷
0,01
Работен температурен интервал °C 55-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 45
Работно налягане bar 3
Тегло kg 252
Обем бункер за пелети L 75
Вход студена вода A, mm R1”/485
Изход топла вода В, mm R1”/570
Изход за източване / предпазен клапан С, mm R¾”/500
Тръба за входящ въздух Е, mm ø76/400
Комин F, ø /mm ø76/400
Обезвъздушаване G +
Гнездо за датчик K +
Ръчна система за почистване L1 +
Запалка M +
Пелетна горелка N +
Ревизионен отвор O, mm 65/290
Циркулационна помпа Р +
Разширителен съд R, литри 6
Бункер за пелети S +
Контролер U +
Окуляр за наблюдаване на горивния процес V +
Изсмукващ вентилатор W +
Контейнер за пепeл и сажди Х +
Ревизионна врата Y +
Врата (капак) за зареждане с пелети Z +
Клас на котела, съобразно  EN 303-5/2012 г. class 5
   Ел. консумация в режим “Изчакване” W 3