Комплект котел Burnit Wbs Active и горелка Pell

4,647.00 лв.7,442.00 лв.

Котел WBS Active с монтирана пелетна горелка Pell.

За отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети.
Котел WBS Active се адаптира към режим изгаряне на пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS Active с пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.
Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Изчистване
Количество

Описание

Автоматизирано запалване и пелетоподаване
Готов за експлоатация комплект пелетен котел
Микропроцесорен контролер
Температурен датчик
Предпазен клапан 3 bar

ПРЕДИМСТВА:

 • Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
 • Котел WBS Acive, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
 • Самопочистваща функция на горелката.
 • Управление на помпа за oтоплителна инсталация.
 • Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
 • Управление от външен стаен термостат.
 • Управление на котела по температурата в буферен съд.
 • Температурен датчик следи температурата в котела и в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.

КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА:

 1. Котел WBS AC
 2. Пелетна горелка Pell
 3. Шнек за подаване на пелети
 4. Mонтажен комплект

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

 • Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети
 • Термостатична защита (80°С)
 • Предпазител 10 А
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера
 • Предпазен топлообменник
 • Предпазен клапан 3 bar

ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛ WBS ACTIVE – PELL:

 1. Обшивка
 2. Високоефективна изолация
 3. Обезопасителен топлообменник
 4. Триходов път на димните газове
 5. Водна риза
 6. Горивна камера
 7. Метална скара
 8. Тава
 9. Фланец за горелка
 10. Комин
 11. Възвратна клапа, монтирана към вентилатора

Допълнителна информация

Комплекти:

WBS AC 20 / PELL 25, WBS AC 30 / PELL 30, WBS AC 40 / PELL 30, WBS AC 50 / PELL 40, WBS AC 70 / PELL 70, WBS AC 90 / PELL 70, WBS AC 90 + / PELL 70

Технически характеристики

МОДЕЛ WBS – A 20
– PELL 25
WBS – A 30
– PELL 30
WBS – A 40
– PELL 30
WBS – A 50
– PELL 40
WBS – A 70
– PELL 70
WBS – A 90
– PELL 70
WBS – A 90 PLUS
– PELL 70
Номинална мощност kW 17 22 30 35 52 60
Мин. / Макс. Мощност kW 5÷20 6÷25 9÷32 10÷40 15÷65 18÷65
Масов поток на изг.газове,
мин./макс. Мощност
kg/s 0,004÷0,012 0,005÷0,013 0,011÷0,025 0,007÷0,021 0,012÷0,032 0,010÷0,031
Габаритни размери на
WBS Active + Pell
Височина H mm 1235 1235 1235 1235 1385 1385
Ширина L 540 540 700 700 700 760
Дълбочина D 1250 1315 1315 1375 1495 1495
Обем водна риза l 60 75 96 106 134 145
Обем горивна камера l 58 62 84 97 120 133
Съпротивление на водната риза, Δt=20, K Pa/mbar 8/0,08 9/0,09 12/0,12 14/0,14 26/0,26 20/0,20
Необходима тяга на комина Pa/mbar 10/0,10 10/0,10 12/0,12 14/0,14 26/0,26 30/0,30
Изолация Котел високоефективна термоустойчива вата
Врати
Мощност
на ел. Част
Горелка
Pell
Котел WBS W 60 60 60 60 110 110
В процес на запалване ~ 400 ~ 400 ~ 400 ~ 400 ~ 400 ~ 400
В работен режим ~ 60÷70 ~ 60÷70 ~ 60÷70 ~ 60÷70 ~ 70÷110 ~ 70÷110
В режим самопочистване ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Препоръчително гориво Пелети клас ENplus-A1; ENplus-A2; EN-B
Работен температурен интервал °C 65 – 80 65 – 80 65 – 80 65 – 80 65 – 80 65 – 80
Работно налягане bar 3 3 3 3 3 3
Тегло: котел, горелка / бункер kg 264/71 309/71 384/71 414/71 496/71 538/71
Вход студена вода A, mm R1¼”/232 R1¼”/232 R1¼”/232 R1¼”/232 R1¼”/232 R1¼”/232
Изход гореща вода B, mm R1¼”/1265 R1¼”/1265 R1¼”/1265 R1¼”/1265 R1½”/1420 R1½”/1420
Гнездо за датчик или предп. Клапан К, mm G½”/1075 G½”/1075 G½”/1075 G½”/1075 G½”/1225 G½”/1225
Вход/изход обезоп. Топлообменник Е, mm R½”/1072 R½”/1072 R½”/1072 R½”/1072 R½”/1222 R½”/1222
Комин F ø
mm J, mm
150 150 180 180 200 200
945 945 930 930 1065 1065
270 270 350 350 350 380
Ревизионен отвор на комина O, mm 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70
Източване Y, mm G½”/232 G½”/232 G½”/232 G½”/232 G½”/232 G½”/232
Тава + + + + + +